© showmethejourney

Books and Journal Issues

• Kębłowski, W., Dobruszkes, F., & Boussauw, K. (2022). Moving past sustainable transport studies: Towards a critical perspective on urban transport. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 159, 74–83.

Chapters and Articles

• Van Eenoo, E., Boussauw, K., & Fransen, K. (2022). Verschuivende visies op de functie van het openbaar vervoer in Vlaanderen: Voor wie is de bus essentieel? In S. De Boeck & D. Bassens (Eds.), De essentiële economie: Motor voor een sociaal-ecologische transitie (pp. 83–106). ASP Editions.

Reports

Working Papers

Other publications